HUKUKİ DANIŞMANLIK

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

AİLE HUKUKU DAVALARI

Anlaşmalı boşanma

Çekişmeli boşanma

Nafaka davaları

Mal rejimleri ile davalar

Mal paylaşımı ile davalar

Velayet davaları

Maddi ve manevi tazminat davaları

Çocuk için iştirak nafakası davaları

Babalık davaları

Tanıma ve tenfiz

Vesayet davaları

Vasiyetname

Evlat edinme

Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar

Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

Sosyal güvenlik hukuku

Sendikalar hukuku

Toplu iş sözleşmeleri

Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili

Hizmet tespiti davaları

İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar

İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

İCRA – İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

İflas ve konkordato davaları

İcra takip davaları

İhtiyati haciz

Çek, senet ve ilamsız icra takipleri

İflasın ertelenmesi

Nafaka alacaklarının takibi

Çocuk teslimi icra takipleri

Toplu icra takibi, şirketler adına takipler

İcra takibine itiraz

İtirazın İptali – Kaldırılması davaları

Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü

CEZA DAVALARI

Ağır ceza davaları

Asliye ceza davaları

Sulh ceza davaları

Ceza davaları

Kovuşturma işlemleri

Soruşturma

Suç duyurusunda bulunma

Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi

Çocuk ceza davaları

MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR

Vasi atanması

Gaiplik

Yaş düzeltme

Kayyım atama

İsim düzeltme davaları

Maddi ve manevi tazminat davaları

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR

Kiralananın tahliyesi

Kira alacakların yasal takibi

Tapu iptal ve tescil davaları

Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan;

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar

Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

Şirketler hukuku

Sigorta hukuku

Kambiyo davaları

Haksız rekabet davaları

Fikri ve sınai haklar davaları

Bankacılık ve finans hukuku davaları

Leasing davaları

Faktoring davaları

Tahkim davaları

Kooperatif hukukuna ilişkin davalar

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR

Tenkis davaları

Vasiyetname düzenlemek

Veraset davası

Miras sözleşmesinden doğan davalar

Mirasın reddine dair davalar

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR

Kat malikleri kurulun kararlarına itiraz

Apartman yöneticiliğinden kaynaklanan davalar

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

Devre tatil Sözleşmesinden kaynaklanan;

Satıcının hakem heyeti kararına İtirazı

Tüketici kredisinden kaynaklanan;

Sözleşmenin uyarlanması

Kredi kartından kaynaklanan;

Ayıplı hizmet

Ayıplı mal

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

Uzlaşma aşamalarında danışmanlık

Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi

Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

İDARİ DAVALAR

Tam yargı davaları

İdari işlemin iptaline ilişkin davalar

Tazminat davaları

Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

İnternet ve bilişim yoluyla işlenen suçlar

Elektronik belgelerin hazırlanması

Bilişim yoluyla verilere izinsiz erişim

Bilişim yoluyla bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi

Bilişim yoluyla çalınan kişisel bilgilerin yayınlanması

Bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi

K.Maraş AvukatLawyer, Lawyers in Turkey, Avukat, Boşanma Avukatı, Ağır Ceza avukatı, İcra Avukatı, Maraş Avukat SGK avukatı, Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı, SSK avukatı, Hukuk Bürosu, Avukatlık Bürosu, Ceza Avukatı