Çalışma Alanlarımız

Anasayfa » Çalışma Alanlarımız

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

 • İnternet ve bilişim Yoluyla işlenen suçlar
 • Elektronik Belgelerin Hazırlanması
 • Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim
 • Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi
 • Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
 • Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi

CEZA DAVALARI

 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Sulh Ceza Davaları
 • Ceza Davaları
 • Kovuşturma İşlemleri
 • Soruşturma
 • Suç duyurusunda bulunma
 • Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi
 • Çocuk Ceza Davaları

İDARİ DAVALAR

 • Tam yargı davaları
 • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 • Memur davaları
 • Disiplin Cezaları
 • Atamalar
 • Tazminat Davaları
 • En iyi Tam Yargı Davaları
 • Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
 • Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilikşin davalar
 • Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü

MARKA PATENT HUKUKU

 • Marka ve Lisans Başvurusu
 • Telif
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)
 • Lisans İhlali
 • İhlal durumunda arama el koyma ve baskın
 • Zararların tazmini
 • Sözleşme hazırlanması
 • Ceza davalarının takibi
 • Patent & Tasarım Hakları
 • Türkiye’de ve yurtdışında patent başvurusunda bulunma
 • Yazılım veya diğer teknoloji ürünlerinde mülkiyet hakları
 • Yazılım lisans ve dağıtım sözleşmeleri
 • E-ticaret hukuku
 • Websiteleri için genel kullanım ve satım şartları oluşturma konularında hukuki destek

İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • İflas ve konkordato davaları
 • İcra Takip Davaları
 • İhtiyati haciz
 • Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
 • İflasın ertelenmesi
 • Nafaka alacaklarının takibi
 • Çocuk teslimi icra takipleri
 • Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.

AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma
 • Nafaka davaları
 • Mal rejimleri ile davalar
 • Mal paylaşımı ile Davalar
 • Velayet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları
 • Babalık Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Vesayet Davaları
 • Vasiyetname
 • Evlat edinme
 • Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR

 • Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
 • Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar

MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR

 • Vasi Atanması
 • Gaiplik
 • Yaş Düzeltme
 • Cinsiyet değişikliği davası
 • Kayyım Atama
 • İsim düzeltme davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sendikalar Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

 • Uzlaşma aşamalarında danışmanlık.
 • Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
 • Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Hekimin Sorumluluğu
 • Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
 • Hasta Hakları
 • Hekim Hakları

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
 • Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
 • Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Kredi Kartından Kaynaklanan
 • Ayıplı Hizmet
 • Ayıplı Mal

ÖĞRENCİ DAVALARI

 • Cevap kağıdına itiraz
 • Uzaklaştırmaya ilişkin davalar
 • Disiplin cezaları
 • Burslarla ilgili davalar.

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR

 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Yasal Takibi
 • Tapu iptal ve Tescil davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKUNA İLİKŞİN DAVALAR

 • Şirketler hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Fikri ve Sınai Haklar Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Leasing Davaları
 • Faktoring Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR

 • Tenkis Davaları
 • Vasiyetname düzenlemek
 • Veraset Davası
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Mirasın reddine dair davalar

ASKERİ DAVALAR

 • Askeri ceza davaları
 • Askeri idari davalar
 • Asker davaları

TOPLU DAVALAR

 • Toplu açılacak ve yürütülecek davalar
 • Birden fazla kişinin beraber açacağı davalar
 • Aynı dava konusu farklı bireysel davalar
 • Toplu dava avukatı
Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?