Çalışma Alanlarımız

Anasayfa » Çalışma Alanlarımız

İŞ HUKUKU

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
İşe İade Davaları
Hizmet Sözleşmeleri
İş Kazaları / Meslek Hastalıkları
Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar
Sigortalılığın Tespit ve Tescili
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları
Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması
Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları
Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi
TİCARET HUKUKU:

Sözleşme Hukuku
Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
Şirket hukuk müşavirliği
Şirketler Hukuku
AİLE HUKUKU:

Aile Avukatlığı
Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları
Nafaka / Velayet
Maddi – Manevi Tazminat
Babalık Davalar
Mal Paylaşımı / Alacak Davaları
6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması
Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
Japonya, Almmanya, Hollanda ve Fransa mahkemelerinden verilen boşanma ve nafakaya ilişkin kararların tanınması ve tenfizi
Vesayet Davaları / Kayyım Atama
TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU:

Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat
Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat
Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları
İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU:

İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri
İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları
Takibin İptali Davaları
Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
Takas – Mahsup Davaları
GAYRIMENKUL DAVALARI:

Tapu iptali / tescili
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
Kamulaştırma
Müdahalenin men’i
Ecrimisil davaları
Kooperatiflere ilişkin davalar
İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak
Kira / tahliye

Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?