TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA GÖRE VATANDAŞLIK HAKKI NASIL KAZANILIR?

T.C. VATANDAŞLIK HAKKI NASIL KAZANILIR?
Türk vatandaşı olmaya karar verdiyseniz Vatandaşlık kanununda ve ilgili mevzuatta yazılı koşulları öncelikle sağlamanız gerekir.
Türkiye’de doğduysanız veya Türk soyundan geliyorsanız, Türkiye’de evlendiyseniz, Türk vatandaşlığından izin yoluyla (iç işleri Bakanlığı\Bakanlar kurulu kararıyla) çıkmış ve Yeniden girmek istiyorsanız veya herhangi bir sebeple Türkiye’de yaşam kurmaya karar verdiyseniz vatandaşlığa alınma işlemleri için adım atabiliriz.
Belirtmek gerekir ki bir Türk vatandaşıyla evlenmek otomatik olarak vatandaşlık kanununun 16.maddesine göre, bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama.
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama.
c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.
(*) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şartı aranmaz.
(*) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
Evlilik dışında başkaca nedenle vatandaşlık başvurusunda bulunacaksa öncelikle Türkiye’de oturma izni ile ikamet ediyorsanız il Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’de ikamet edilen süreyi gösterir belge alınması gerekmektedir. Türkiye’de Türk ile evli olmayan kimselerin vatandaşlık kazanabilmesi için 5 yıl boyunca kesintisiz olarak T.C.de ikamet etmeleri şartı aranır. Aradaki kesintinin en fazla 180 gün olması kabul edilir.

Ancak vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve Ana veya Babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21.ci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar için bu ikamet şartı aranmaksızın başvuru yapılıp vatandaşlık kazanılabilecektir.

Sonrasında Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nce istenen belgelerin toplanması gerekecektir.

Örneğin yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için genel olarak şu belgeler istenir:
 – Başvuru formu -başvuranın imzalaması gerekir.
 – Nüfus kayıt örneği.
 – Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin belgenin noter tasdikli tercümesi ve vatandaşlığından çıktığı tarihi gösterir apostil şerhli belge.
 – Emniyetten alınacak medeni belgesi.
 – Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliğini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli tercümesi.
 – Vatandaşlık kanunu 14.ci madde gereği ikamet şartı arananlarda, yeniden Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir il Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (ikamet hesaplaması).
 – Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az 3 aylık ikamet tezkeresi (işlem gören sayfaların noter tasdikli örneği).
 – Hizmet bedeli 60 TL’nin maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
 – Belgelerin eksizsiz biçimde ve başvuruya uygun halde dosyalanması sonucunda durumunuzu özetleyen bir dilekçe eşliğinde dosyanız Nüfus ve vatandaşlık Genel Müdürlüğü üzerinden iç işleri Bakanlığı’nın ilgili departmanına gönderilecektir. Burada durumunuz uygun görülürse milli güvenlik açısından Milli istihbarat Teşkilatı’ndan da onay gelmesi durumunda yine Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nden artık Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir vatandaş olduğunuz kabul görecek ve Nüfus kağıdınız düzenlenecektir.

Danışmanlık hizmeti ücretlidir. Randevu ve Bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner

17.11.2016
Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?