RECOGNITION & ENFORCEMENT IN TURKEY OF A DECREE ABSOLUTE TAKEN IN A FOREIGN COUNTRY

RECOGNITION & ENFORCEMENT IN TURKEY OF A DECREE ABSOLUTE TAKEN IN A FOREIGN COUNTRY

A Recognition case must be filed before Turkish courts so that a legal decision taken by an official body of a foreign country (e.g. court order) can take effect in Turkey. (For example, such a case must be filed in order for a divorce decision taken in Germany to have effect in Turkey).

In order for a foreign judgment to be recognized in Turkey,
 The said court order must be related to a civil case
 Foreign judgment must have been taken in a subject not covered by exclusive authority of Turkish courts
 Foreign judgment must not expressly be contrary to Turkish public order.
In order to file a recognition case original court decision/judgment with a finalization statement and finalization date on it must be taken from relevant foreign court first and then apostilled by public bodies of that country.
Afterwards, in turkey, the judgment and the apostille attached to it must be translated into Turkish by a certified translator first and then notarized.
Within the same week, your complaint is written by your lawyer and the recognition case is filed right away after payment of court fee. Unless an exceptional circumstance occurs, the case is concluded at a single hearing (petty sessional).

General problem with these cases is that notices take a long time to be served because your ex-spouse lives abroad. In order to prevent such loss of time, you can ensure that your ex-spouse living abroad will give a special photo power of attorney to a lawyer practicing in turkey (upon request, we can provide you with a lawyer) and in this way, notices related to recognition case will be served to that lawyer. However, also that power of attorney must be translated bey a certified translator and then notarized.

It is possible to tell that recognition cases are affordable because they are concluded in short time and their case fees are low. If you do not want to wait for 2 week period of appeal petition towards a decree absolute .

Relevant foreign judgment will have taken effect in Turkey as well upon finalized, recognition judgment. If a divorce decision as in our example is of concern, necessary changes are also made by relevant court in civil registry so that necessary changes are recorded and the parties can be free to remarry.

If you want your recognition case to be filed, followed and finalized by a lawyer it is enough for you to bring me the original decree absolute after getting it apostilled and give me a special power of attorney. That power of attorney must bear your photograph and a sentence stating that you have given me an authority related to recognition & enforcement. I as lawyer will cary out all other transactions in a short time. You may contact me via email and whatsApp as well.

Lawyer Fatmanur Toprak | info@fatmanurtoprak.com | 0090 544 488 7277

YABANCI BİR ÜLKEDE ALINAN KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE TANINMA VE TENFİZİ

Yabancı bir devletin resmi bir makamında alınmış hukuki bir kararın örneğin bir mahkeme ilamının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma davası açılması gerekmektedir.
(Örneğin Almanya’da almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de de geçerlilik kazanması için bu davaya başvurulur.)

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınabilmesi için;
 İlam hukuk davasına ilişkin olmalı
Yabancı ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı.
 Yabancı ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı
 Yabancı ilamının Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır.

Tanıma davasının açılabilmesi için öncelikle ilgili yabancı mahkemeden üzerinde kesinleşme tarihini gösterir kesinleşme şerhli karar aslı alınır ve apostil şerhi ile kararın o ülke makamlarına ait olduğu tasdik ettirilir.
Sonrasında yabancı dilde yazılı bu kararın yeminli tercümesi ve noter onayı yaptırılması gerekir.
Durumunuza özgü dilekçe aynı hafta tanzim edilir ve mahkeme harcı da yatırılarak hemen dava açılır ve bir sorun olamaması durumunda da tek celsede (basit usulde) çözümlenir.
Bu davlardaki genel sıkıntı ise diğer eşin genellikle yurtdışında bulunuyor olması nedeniyle tebligatların ulaşmasının uzun vakte mal olmasından kaynaklanır. Bu tür bir vakit kaybını bertaraf etmek için yurtdışında bulunan eş ile anlaşarak Türkiye’deki bir avukata (fotoğraflı- özel) vekaletname vermesini böylece tanıma davasında yapılacak tebliğlerin bu avukata yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu vekaletnamenin de yeminli tercüme ve noter tasdiki süreçlerinden geçmiş olması gerekecektir.
Tanıma davasının harcının düşük olması ve kısa sürede sonuçlandırılması nedeniyle ekonomik bir dava demek mümkündür. Kararın verilmesinden itibaren başlayacak olan 2 haftalık temyiz süresini beklemekten de kısa bir “temyizden feragat” beyanı içerir dilekçe sunarak kurtulabilirsiniz.
Kesinleşmiş tanıma kararı ile birlikte yabancı mahkeme kararı hükümleri Türkiye’de de geçerlilik kazanmış olacaktır ve örneğimizdeki gibi bir boşanma kararı mevzu bahis ise gerekli değişikliklerin işlenmesi için mahkemece ilgili (kaydınızın bulunduğu) nüfus kütüğüne de değişiklik yansıtılmış olur.
Tanıma davanızın avukat tarafından açılıp uzman ellerde yönetilip sonuçlandırılmasını dilerseniz, yurtdışında kararı veren mahkemeden kesinleşmiş karar aslını apostil ettirerek getirmeniz ve avukatınıza vekaletname vermeniz yeterlidir. Bu vekâletnamede fotoğrafınızın ve tanıma tenfize ilişkin yetki verdiğinize dair ibarenin bulunması gerekir. Diğer bütün işlemler avukat tarafından kısa sürede sorunsuz biçimde halledilecektir.

Avukat Fatmanur Toprak Sayginer | 0544 488 72 77 | info@fatmanurtoprak.com

18.11.2016
Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?