Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Mahkemesi
Görevi taraflardan birinin tüketici olduğu hukuki uyuşmazlıkları çözümlemektir.
Tüketici belirli bir mal veya eşyayı tekrar satmak, değiştirmek veya işlemek, veya bir üretim sürecinde kullanmak amacıyla değil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan kişidir. Ticari mal akış zincirinde son alıcıdır. Tüketicinin satıcı (tüccar) karşısında zayıf olması ve ticari hayatı bilmek zorunda olmaması nedeniyle, tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla özel bir yasa çıkarılmış (4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve bu kanundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek görevi Tüketici Mahkemelerine verilmiştir.

Görev Yapan Kişiler
– Hâkim (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
– Yazı İşleri Müdürü (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
– Zabıt Kâtipleri (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
– Mübaşir (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)

Davalar
– Ayıplı maldan kaynaklanan davalar
– Ayıplı hizmetten kaynaklanan davalar
– Satıştan kaçınmadan kaynaklanan davalar
– Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar
– Taksitli satıştan kaynaklanan davalar
– Devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan davalar
– Paket tur sözleşmesinden kaynaklanan davalar
– Kampanyalı satıştan kaynaklanan davalar
– Kapıdan satıştan kaynaklanan davalar
– Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar
– Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar
– Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan davalar
– Süreli yayınlardan kaynaklanan davalar
– Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan davalar
– Fiyat etiketinden kaynaklanan davalar
– Garanti belgesinden kaynaklanan davalar
– Tanıtma ve kullanma kılavuzundan kaynaklanan davalar
– Satış sonrası hizmetten kaynaklanan davalar
– Ticari reklam ve yayından kaynaklanan davalar
– Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetten kaynaklanan davalar

Dava Akışı
– Her il ve ilçe merkezinde tüketici yasasının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturulur (tüketici hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlık binasında, illerde sanayi ve ticaret müdürlüklerinde
bulunur).
– Tüketici, değeri 2200-3200 TL* altındaki tutarlar için Hakem heyetine başvurabilir.
*6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.) altında bulunan uyuşmazlıklardaTüketici Sorunları Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak mahkemeye dava açılamaz.

Bu uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği karar, itiraz edilmemesi halinde tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir, mahkemenin vereceği karar kesindir.

– Her iki halde de, kesinleşen karar ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirilir.
– Hakem Heyetine başvurmayı tercih etmeyen ilgili, hazırladığı dava dilekçesi ile doğrudan Tüketici Mahkemesine de dava açabilir. Tüketici Mahkemesinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü harç ve vergiden muaftır.
– Tüketici mahkemesinde dava basit yargılama usulüne göre duruşmalı olarak yapılır.
– Hâkim gerekir ise dava türüne göre bilirkişi incelemesi yaptırmak sureti ile uyuşmazlığı bir ya da birden fazla celsede karara bağlar.
– Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalar dava değerine göre Sulh Hukuk ya da Asliye Hukuk Mahkemelerinde Tüketici Mahkemesi sıfatı ile görülür.
– Mahkemede dava açılması halinde dava akışı Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.

Kaynak: UYAP

Fatmanur Toprak Saygıner / K.Maraş Avukat

04.02.2016
Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?